เปิดตัวแล้วสำหรับ Nissan Eco Car หรือ Nissan March โดยเจ้า Global Compact Car นี้จะวางจำหน่ายในประเทศไทยเป็นที่แรกของโลก!! และจะจำหน่ายไปยัง 150 ประเทศทั่วโลกต่อไป