AIS ได้เข้าร่วมTOTให้บริการ 3Gทำให้ลูกค้าAIS สามารถใช้บริการ 3Gได้ทั้งบนเครือข่าย 900 MHz และ 2,100 MHz ส่งผลให้เป็นโอเปอเรเตอร์รายแรกที่สามารถใช้งาน 3Gได้ครอบคลุมทั้งหมด ขานรับเทรนด์รูปแบบการใช้งานเทคโนโลยีสื่อสารของผู้บริโภคที่มีความนิยมใช้งานในลักษณะของ Total Communication โดยในงานนี้ได้ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) เปิดให้ลูกค้าAIS ได้ใช้บริการ 3Gทั้งบนเครือข่าย 900MHz และ 2100MHz ส่งผลให้เครือข่ายของAISเป็นเครือข่ายที่เชื่อมั่นได้สูงสุด